už likvidumo fonde laikomas lėšas – 1,2 proc. metinių palūkanų (galioja nuo 2012/01/27; 2012/01/26 valdybos protokolas)